Zapytania ofertowe

Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w okresie od 01.09.2016r. do 30.09.2017r.

Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w okresie od 01.09.2016r. do 30.09.2017r.


Copyright © Ośrodek Doradztwa MT, wykonanie: strony www