Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w okresie od 01.09.2016r. do 30.09.2017r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa „MT” Monika Tarczyńska, ul. Klonowa 6, 42-233 Antoniów.

Wartość projektu wynosi 1001998,80 zł, a wkład Funduszy Europejskich wynosi 851698,98 zł.


Copyright © Ośrodek Doradztwa MT, wykonanie: strony www